13 november 2020

Contributie 2022

In de laatste Algemene Leden Vergadering van 2021 is de contributie voor  2022 vastgesteld op € 23,25 per lid.

De incasso van de contributie in 2022 zal plaatsvinden op of rond  28-01-2022  voor leden die een machtiging tot automatische incasso hebben verstrekt.

Leden zonder machtiging tot automatische incasso ontvangen in januari 2022 een schrijven voor het voldoen van de verschuldigde contributie, verhoogd met € 1,75 aan administratiekosten.

Mocht u willen overgaan tot een automatische incasso kunt u de formulieren verkrijgen bij de secretaris of de penningmeester.

Indien u besluit om niet langer lid van KBO-Roosendaal te blijven dan verzoeken wij u dit tijdig (vóór 30-12-2021) schriftelijk kenbaar te maken bij de Secretaris of de Ledenadministratie

Dus als men niet vóór 1-1-2022 opzegt, blijft men het hele jaar 2022 lid !

De adresgegevens kunt u terug vinden in deze Antenne. Natuurlijk hopen we dat u ook in het jaar 2022 als lid ingeschreven blijft van onze vereniging.

Namens het bestuur,  Jan Schenk,  penningmeester KBO Roosendaal