Mededeling SOAC

Na (bijna) 25 jaar: Stichting Ouderen Achter de Computer stopt met het aanbieden van cursussen

Laatste mogelijkheid tot inschrijven voor computercursus voor senioren

Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) gaat na ruim 24 jaar stoppen met het verzorgen van computeronderwijs voor senioren. Begin oktober van dit jaar gaat de laatste basiscursus van start. Cursisten die deze basiscursus hebben gevolgd worden daarna nog in de gelegenheid gesteld in te schrijven voor de laatste vervolgcursus Windows, e-mail en internet die begin januari 2024 begint.

Cursusinformatie

Zowel de basiscursus als ook de vervolgcursus bestaat uit acht wekelijkse lessen van 2 uur met een tussentijdse pauze van 30 minuten. De kosten van deelname bedragen € 65,00. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen zoals een cursusboek. De lessen worden gegeven in de Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108 Roosendaal.

Voor nadere informatie over de cursussen en aanmelden kan contact worden opgenomen met: Ceciel Coppens, ceciel.coppens@soac.nl / 0165 551 689 / 06 237 337 28.

Waarom SOAC stopt met cursussen

Bij het nemen van het besluit te stoppen met het aanbieden van cursussen heeft binnen SOAC een aantal overwegingen meegespeeld. Eén van de overwegingen is de constatering dat de behoefte aan computeronderwijs voor senioren steeds minder wordt. Dit komt doordat personen die tot de doelgroep van SOAC behoren veelal ervaring met de computer hebben opgedaan. Verder speelt ook een rol dat de apparatuur waarmee binnen SOAC wordt gewerkt binnenkort aan vervanging toe is. Deze vervanging zou een erg grote investering met zich meebrengen die niet meer rendabel te maken is.

Inloopochtenden gaan door

Maandelijks, in beginsel elke 2e zaterdag van de maand, houdt Stichting Ouderen Achter de Computer een inloopochtend. De inloopochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Tijdens een inloopochtend zijn docenten aanwezig om problemen die cursisten en oud-cursisten hebben op het gebied van computergebruik op te lossen. De inloopochtenden worden gehouden in de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg 108 in Roosendaal. Inloopochtenden worden aangekondigd via de website van SOAC: www.soac.nl.