Busreis naar Boskoop – Lady’s Day

De eerstvolgende reis van KBO Roosendaal is naar Boskoop, en wel op 30 november 2023.
Daar willen we weer een Lady’s Day organiseren.
De reacties waren vorig jaar overweldigend en gaan we nu weer proberen een volle bus
richting Boskoop te laten rijden.
Het maximale aantal deelnemers is echter maar 50 personen.
Het is wel zaak u zo snel mogelijk via het inschrijfformulier, E-mail of website aan te melden.
Wanneer het maximale aantal van 50 personen is bereikt zullen wij een reservelijst
aanmaken.
De aanmeldingen moeten wel uiterlijk 15 november bij ons binnen zijn.

Aanmelding voor een reis
  • Lady's Day
  • 30-11-2023
  • 262 xxxxx
  • op rekening.nr NL71 RABO 0152 7222 70 tnv KBO-reizen te Roosendaal