Reis 04: Bezoek Boerenbondsmuseum Gemert

Donderdag 29 augustus 2024

Een levend openlucht museum

Het Boerenbondsmuseum biedt een unieke combinatie van bezienswaardigheden die u nergens in Nederland binnen één museum vindt. Dit museum leeft. Je waant je op het Brabantse platteland anno 1900.

Het museum herbergt twee originele boerderijen, verschillende ambachtshuisjes, een handkrachtzuivelfabriek, een machinale klompenmakerij en houtzagerij, een plattelandsschooltje, een veldkapel en een replica van een oude stoomtram: De Goede Moordenaar. Ook zijn er permanente en wisselende tentoonstellingen te zien over het leven begin vorige eeuw in een typisch Brabants dorp.

Gevestigd bij het geboortehuis van pater Van den Elsen, grondlegger van diverse Nederlandse coöperaties, ligt het Boerenbondsmuseum letterlijk op de geboortegrond van het coöperatieve gedachtengoed. In het museum worden regelmatig demonstraties verzorgd, ambachten getoond, boter en kaas gemaakt en brood gebakken, zoals vroeger.

Prijs leden : € 67,50. Dit is inclusief koffie/thee met gebak, rondleiding, lunch en reisverzekering. Afsluiting met 1 consumptie per persoon.

Verwacht vertrek om 8.30 uur, verwachte terugkeer 19.00 uur.

Twee weken voor de reisdatum ontvangt u nog bericht over de  definitieve tijden en de opstapplaats.

Let op: betalingen zonder boekingsformulier kunnen niet worden verwerkt.   Inleveren: uiterlijk op 31 juli 2024.

Betaling: via een bankoverschrijving uiterlijk op 8 augustus 2024.

Vergeet bij de betaling niet reisnummer/reisnaam en lidnummer(s) te vermelden.

Aanmelding voor een reis
  • 262 xxxxx
  • op rekening.nr NL71 RABO 0152 7222 70 tnv KBO-reizen te Roosendaal