ALV KBO Roosendaal door de ogen van de voorzitter

29 maart 2023

Bij het binnenkomen in Wijkcentrum de Wieken kreeg iedereen een zakje met stokrooszaadjes om Roosendaal goed op de kaart te zetten als mogelijk kleurrijke stad. Erbij zat de uitleg met de uitdaging voor iedereen om dit kleine vel papier te fotograferen en dan zo groot te maken dat het goed leesbaar werd.

Meteen aan het begin stond Claude Covemaekers met ons stil bij het afscheid dat we van veel leden moesten nemen dit afgelopen jaar. Dan was het tijd  om op zijn heel eigen wijze ons duidelijk te maken dat we in deze soms verwarrende tijd met zoveel dingen anders dan in onze jeugd, met een portie humor heel ver kunnen komen.

Een jaarvergadering is een serieuze zaak, want je geeft als leden je goedkeuring aan wat alle vrijwilligers onder leiding van het bestuur en commissies het hele jaar hebben gedaan.

Heel wat verplichte onderdelen van de agenda, zoals notulen, jaarverslagen, financiën en bestuurssamenstelling passeerden de revue. Opvallend was dat de aanwezigen er grotendeels mee eens waren dat de contributieverhoging nog € 2.50 nog iets verder kon dan het voorstel van het bestuur.

Vóór de bestuurswissel was het de beurt aan Jolanda Oosterbos om als afscheid nemend vice-voorzitter nog een laatste officiële handeling te verrichten door Ad van Hoof en Kees Geers de Zilveren Speld van Verdienste van KBO Brabant op te spelden vanwege het vele werk dat ze onvermoeibaar voor onze KBO blijven doen.

En alle jubilarissen krijgen (thuisbezorgd door bestuursleden) een klein aandenken en wat lekkers om zo te vieren dat ze al zo lang lid bij ons zijn.

Bij de bestuurswissel namen twee waardevolle mensen in het bestuur afscheid: Jolanda Oosterbos, vice-voorzitter en Lia Openeer, secretaris. Beiden verweven met Roosendaal hebben zich de nodige jaren met verve ingezet voor de KBO Roosendaal. Beide dames blijven betrokken bij allerlei activiteiten, Jolanda o.a. bij de Antenne, Lia o.a. bij Krater.

De nieuwe secretaris van het bestuur is Trudie van Reusel. Ze wordt bovendien secretaris van de Kring KBO Roosendaal waarin de afdelingen van Heerle-Moerstraten, Wouw, Wouwse Plantage en Nispen met elkaar samenwerken. Daar gaan we proberen om wat meer informatie bij de leden (en niet-leden) te krijgen over allerlei onderwerpen. Ik hoop dat we ons mogen verheugen op een flinke opkomst met mensen die dan bij het naar huis gaan terug kunnen kijken op een informatieve avond waar ook wel tijd was om gezellig even samen te zijn.

Ik wil het hier nogmaals benadrukken: we krijgen wel allerlei zwarte toekomstbeelden voorgeschoteld waarin ons aantal groeit en de zorg het niet bij kan benen, maar wij belanden na ons pensioen niet allemaal meteen achter de geraniums. Meer mensen gaan dan allerlei zaken regelen voor als ze minder goed vooruit kunnen en meer mensen hebben een weekagenda waar tijd ingeruimd kan worden om iets te ondernemen waar andere mensen weer plezier van hebben.

Op de site www.kbo-roosendaal.nl is veel wekelijkse informatie te vinden, op www.kbo-brabant.nl is goed te zien waar de belangenvereniging voor senioren (eigenlijk voor iedereen van 50 en ouder) voor staat en waar ze zich landelijk sterk voor maakt. En waar je ook nog wat voordeel uit kunt  halen.

Uw voorzitter  Peter Dierick