Vanwege het coronavirus is er voor u als u gebruik maakt van een belastinginvuller uitstel aangevraagd tot september.

Onze belastinginvullers mogen nu weer op pad.

U kunt vanaf nu contact op nemen met de belastinginvuller die uw uitstel heeft aangevraagd.

De namen vindt u onderaan in dit bericht.

Nog even voor de zekerheid, onderstaande gegevens zijn nodig voor een correcte invulling.

 

  • Jaaropgaven 2020 van AOW, pensioen, lijfrente en eventueel loon uit dienstbetrekking en eventuele neveninkomsten.
  • Afschriften van banken, spaarrekeningen en effectenrekeningen. In het bijzonder afschriften met de saldi per 1 januari 2020.
  • Rekeningen van buitengewone uitgaven (o.a. ziekte kosten en hulpmiddelen) in 2020. Voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering en verplicht eigen risico. De kosten dienen wel in 2020 betaald te zijn.
  • Reiskosten naar ziekenhuis, dokter, specialist ect.

      Bij reiskosten met eigen vervoer een overzicht van het aantal gereden kilometers.

  • Dieetkosten. Overleggen van een dieetverklaring, afgegeven door een arts of diëtiste.
  • Jaaropgaaf 2020 van betaalde hypotheekrente en saldi van de hypotheken.
  • Bewijsstukken van gedane giften en/of schenkingen.
  • Tevens, indien van toepassing, de beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2020 en 2021

Bij het maken van een afspraak wordt verzocht de toegezonden machtigingscode door te geven. Deze is (wordt) per post toegezonden.

Als u geen machtigingscode of onjuiste machtiging heeft ontvangen, dan kan de belastinginvuller, op uw verzoek, deze alsnog aan te vragen.

Klik hier voor onze Belastinginvullers