Vacature Secretaris

 

We zijn als KBO afdeling Roosendaal op zoek naar iemand die het hele secretariaat van onze afdeling in maart 2023 van haar wil overnemen.

De secretaris is de spil in het web van KBO afdeling Roosendaal en heeft ca. 8 tot 10 uur per week nodig om alle voorkomende werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Waar ben je als secretaris mee bezig:

  • In het Dagelijks Bestuur (DB=voorzitter, penningmeester en secretaris) heb je de dagelijkse leiding van de afdeling en zorg je dat de besluiten van bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergadering worden uitgevoerd en gecontroleerd;
  • Maandelijks bereid je de vergaderingen voor van DB en het Algemeen Bestuur; maakt een agenda op en zorgt voor een gedegen verslaglegging van deze vergaderingen en de besluitvorming.
  • Je representeert en behartigt de belangen van KBO afdeling Roosendaal bij derden.
  • Je draagt zorg voor de in-en uitgaande post/mail en voor het archief van de vereniging en je bent zowel mondeling als schriftelijk, het contact van de vereniging.
  • Je notuleert de jaarlijkse Ledenvergadering, verricht alle werkzaamheden die daarmee verband houden.
  • Je neemt als afgevaardigde van KBO afdeling Roosendaal deel aan de Kringraad-vergaderingen (ca. 5 x per jaar)
  • Je onderhoudt nauwe contacten met de ledenadministrateur en de webmaster

Heb je voldoende PC-vaardigheid en wil je iets betekenen voor onze afdeling neem dan contact op met:

onze voorzitter Peter Dierick, tel. 06-5334 7004 of mail

onze secretaris Lia Openeer,  tel. 06-1204 3185 of mail

Zij kunnen je meer informatie verstrekken over alle taken.