Organiseert KBO-Roosendaal in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Sportservice Noord Brabant en Aleco:

Doortrappen: veiliger fietsen tot je 100ste

Het is om verschillende redenen van essentieel belang dat ouderen zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen:

  • Dagelijkse beweging hoort bij het tegengaan van verschillende aandoeningen
  • Fietsen is een gemakkelijke, laagdrempelige manier om aan de beweegnorm te voldoen
  • Fietsen zorgt ervoor dat ouderen langer zelfredzaam blijven. Ze blijven mobiel omdat je met de fiets makkelijk om een boodschap kunt, of even langs familie/vrienden kunt
  • Fietsen zorgt voor een sociaal netwerk. Doordat ouderen fietsend langs hun sociale contacten kunnen, blijft het sociale netwerk langer in stand
  • Daarnaast zie je ontzettend veel fietsgroepjes en –clubs die wekelijks met elkaar op pad gaan. Ook dit zorgt voor het onderhouden van een sociaal netwerk rondom de fietsende senior
  • Fietsgebruik verbetert niet alleen de fysieke gezondheid, maar hangt ook positief samen met mentale gezondheid en subjectief welbevinden

Het programma ‘Doortrappen’ op donderdag 20 april

Het doel van Doortrappen is om de fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken. Dan gaat het erom hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of hun gedrag, bv. veilig op de fiets kunnen stappen etc.

Via deze cursus gegeven door Veilig Verkeer Nederland afdeling Roosendaal in samenwerking met Sportservice Noord Brabant, ALECO en KBO krijgen de fietsers tips, informatie en interventies aangeboden die hen bewust maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun eigen fietsveiligheid te verbeteren.

Het uiteindelijke doel is dat ouderen zo veilig mogelijk en zo lang mogelijk blijven fietsen.

Het programma ziet er als volgt uit:

08.45 uur          Inloop

09.00 uur          Welkomstwoord

09.15 uur          Workshop door Veilig Verkeer Nederland

11.15 uur          Doortrapmarkt met o.a. fietsoefeningen, opticien, audicien, en fietsenmaker

12.15 uur          Einde

Daarna is er een gratis lunch voor KBO-leden, na de lunch is er een fietstocht gepland.

In de namiddag is het programma voor niet KBO-leden. Doortrappen vind plaats bij ALECO Nispenseweg 3 Roosendaal Sportpark Vierhoeven

Je kunt je hier nu al voor aanmelden door onderstaand strookje in te vullen en op te sturen voor 1 april naar KBO-Activiteitencommissie t.a.v.

Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48 4706 TH Roosendaal – Bellen of mailen kan ook tel: 0165-556499/ mail: janhendrikx.1@kpnmail.nl

==============================================================================

Doortrappen  op  donderdag 20 april

Naam: …………………………….  KBO-lidnummer…………………..

Naam………………………………  KBO-lidnummer……………………

Adres:…………………………………………………………………….

Plaats:…………………………………Tel:……………………………..

Bij meerdere personen graag allebei naam en lidnummer vermelden