Wat kan een cliënt­ondersteuner voor u betekenen?

Als mensen huishoudelijke zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig hebben, kunnen zij daarvoor aankloppen bij de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar zij hoeven dat traject niet alleen in te gaan, want via de KBO-Afdeling bij hen in de buurt kunnen zij een beroep doen op één van de 200 vrijwillige en onafhankelijke Wmo-cliëntondersteuners van KBO-Brabant. KBO-Brabant heeft een fijnmazig netwerk van aangesloten seniorenverenigingen en opgeleide vrijwilligers die 50-plussers helpen bij het langer thuis wonen. De Wmo-cliëntondersteuners helpen graag met de Wmo-aanvraag.

Wie is de cliënt­ondersteuner ?

Cliëntondersteuners hebben kennis van de (lokale) zorg en hulp. Soms zijn ze gespecialiseerd in bepaalde vragen, zoals schulden of opvoeding. Daarnaast hebben zij soms zelf ook ervaring met één of meerdere hulpvragen. Dit noemen we ervaringsdeskundigen.

Deze ondersteuners worden centraal opgeleid door KBO-Brabant. Zoekt u een cliëntondersteuner? Neem dan contact met een van onderstaande ondersteuners:

  • Dhr Ben Aanraad                        tel: 0165-561 785
  • Dhr Wil Maas                             tel: 0165504 562