Als u lid wordt van KBO afdeling Roosendaal dan wordt u ook lid van KBO-Brabant.

KBO Roosendaal, onderdeel van KBO-Brabant, organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs en belasting invulhulpen.

Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschaps-voordelen verwachten:
• Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail).
• Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau.
• Collectiviteitskorting (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen).
• Individuele helpdesk (073-644 40 66).
• Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief.
• Korting op medische keuring voor het rijbewijs.
• Ledenpas (via de Afdeling).
• ‘ONS’, maandelijks full colour magazine voor senioren.
• Studiedagen voor leden.
• Toegang tot besloten website voor leden.
• Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.

Contributie
Het lidmaatschap 2024 van KBO afd Roosendaal bedraagt € 27,50 p/jaar  (zoals vastgesteld in de ALV van 2023).
De contributie-inning loopt via een incasso-machtiging.  Indien geen incasso dan zijn adminstratiekosten € 1,75 verschuldigd.

(Het lidmaatschapbedrag wordt in de loop van het jaar verlaagd: korting 1e kwartaal 0% – 2e kwartaal 25% – 3e kwartaal 50% en het 4e kwartaal 75%)

Gastlidmaatschap
Is voor die personen die al lid zijn van KBO-Brabant in een andere afdeling en daarnaast ook lid willen worden van onze afdeling. Gastlidmaatschap is € 10,- p/jaar. Bij aanmelding dient u aan te geven bij welke afdeling u al lid bent en uw lidmaatschapsnummer aldaar. (ofwel uw lidmaatschapskaart even tonen)

Een van de wijkvertegenwoordigers regelt bij aanmelding van een nieuw lid de financiële zaken en heet u welkom met de ANTENNE en het magazine “ONS” met bijlage en het programmaboekje.
Alle mutaties, zoals verhuizing, opzegging of overlijden verzoeken wij u door te geven aan de secretaris.
Nieuwe leden ontvangen na registratie in de ledenadministratie de KBO-ledenpas, dit duurt ongeveer 3 weken.

Tevens heeft u toegang tot onze website alwaar u meer informatie kunt lezen.

Heeft u interesse in het lidmaatschap van KBO afd Roosendaal? U kunt het formulier aan de onderzijde invullen en verzenden aan Ledenadministratie.

Tijdschrift ONS
Bij het lidmaatschap ontvangt men 11 keer per jaar gratis het informatieblad ANTENNE en het tijdschrift ONS.

Bij de Antenne wordt ook 11 keer per jaar de ‘ONS’ toegevoegd, hierin vindt u alle noodzakelijke KBO berichten.

Vragen over de bezorging van de Antenne bel even naar het secretariaat  06 – 1106 7913.

De nummers ANTENNE en ONS van 2024 verschijnen omstreeks de volgende data:
28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 28 mei, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november en 30 december.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is (behoudens bij overlijden) alleen mogelijk per eind van het kalenderjaar. Opzegging voor 1 december per brief naar het secretariaat of per email aan de  Ledenadministratie.

Wordt ook lid van KBO-afdeling Roosendaal
  • Aanvinken: hetgeen van toepassing is
  • Aanvinken: hetgeen van toepassing is
  • Ja / nee / weet nog niet
  • Aanvinken: gehuwd of samenwonend of alleenstaand