Als u lid wordt van KBO afdeling Roosendaal dan wordt u ook lid van KBO-Brabant.

KBO Roosendaal, onderdeel van KBO-Brabant, organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs en belasting invulhulpen.

Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschaps-voordelen verwachten:
• Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)
• Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau
• Collectiviteitskorting (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen)
• Individuele helpdesk (073-644 40 66)
• Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief
• Korting op medische keuring voor het rijbewijs
• Ledenpas (via Afdeling)
• ‘ONS’, maandelijks full colour magazine voor senioren
• Studiedagen voor leden
• Toegang tot besloten website voor leden
• Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk

Contributie
Het lidmaatschap van KBO Roosendaal bedraagt € 23,25 per jaar, zoals vastgesteld in de ALV van 2022.
De contributie-inning loopt via een incasso-machtiging. Indien geen incasso zijn de adminstratiekosten € 1,75.

(Het lidmaatschapbedrag wordt verlaagt in de loop van het jaar, 1e kwartaal 100% – 2e kwartaal 75% – 3e kwartaal 50% en het 4e kwartaal 25%)

Een van de bestuursleden regelt bij aanmelding van een nieuw lid de financiële zaken en heet u welkom met de ANTENNE en het magazine “ONS” met bijlage en het programmaboekje.
Alle mutaties, zoals verhuizing, opzegging of overlijden verzoeken wij u door te geven aan de secretaris of de ledenadministratie.
Nieuwe leden ontvangen na registratie in de ledenadministratie de KBO ledenpas, dit duurt ongeveer 3 weken.

Tevens heeft u toegang tot onze website alwaar u meer informartie kunt lezen.

Heeft u interesse in het lidmaatschap van KBO afdeling Roosendaal? U kunt het formulier aan de onderzijde invullen en verzenden aan Ledenadministratie.

Tijdschrift ONS
Bij het lidmaatschap ontvangt men 11 x per jaar gratis het informatieblad ANTENNE en het tijdschrift ONS.

Bij de Antenne wordt ook 11 x per jaar de ‘ONS’ toegevoegd, hierin vindt u alle noodzakelijke KBO berichten.

De bezorging van de Antenne staat onder leiding van dhr Jan Hendrikx. U kunt hem bereiken op telnummer 0165-556499. Hij  wordt bijgestaan door vele vrijwilligers/sters.

De nummers ANTENNE en ONS van 2021 verschijnen omstreeks de volgende data:
28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 28 mei, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november en 30 december.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is (behoudens bij overlijden) alleen mogelijk per eind van het kalenderjaar. Opzegging voor 1 december per brief naar het secretariaat of per email aan de  Ledenadministratie

Wordt ook lid van KBO-afdeling Roosendaal
  • Aanvinken: hetgeen van toepassing is
  • Aanvinken: hetgeen van toepassing is
  • Ja / nee / weet nog niet
  • Aanvinken: gehuwd of samenwonend of alleenstaand