Voorzitter

Mevr. Ada (A.W.) Oudhof

Nieuwstraat 21, 4701HR Roosendaal

Tel: 06-4878 5611

klik hier voor E-mail

 

Penningmeester

Dhr. Jan (J.J.G.) Schenk

Pootlaan 14A, 4707JD Roosendaal

Tel: 06-2478 5410

Rabobank nr. NL 74 RABO 0174 3900 76, tnv. KATH.BOND VAN OUDEREN, Roosendaal

klik hier voor E-mail

 

Secretaris

Mevr. Lia (J.) Openeer-van Mechelen

van Leeuwenhoeklaan 110, 4708DB Roosendaal

Tel: 0165-52 83 64

klik hier voor E-mail

 

Vice-voorzitter, tevens Redactie

Mevr. Jolanda (J.W.M.) Oosterbos-van Pul

Bandeliersberg 34, 4707SB Roosendaal

Tel: 0165-55 57 00

klik hier voor E-mail

Leden:   

Dhr. Bert (A.) van de Wegen

Burg. Prinsensingel 95h, 4701HL Roosendaal

Tel. 0165-53 62 40

Coördinator Wijkvertegenwoordigers

 

Dhr Wim (W.C.A.) Boenders

Laan van Europa 361, 4701DC Roosendaal

Tel. 06-1531 1768

Contact bestuur werkgroep reizen

 

Dhr. Ben (B.) Aanraad

Heliotroopdijk 44, 4706JK Roosendaal

Tel: 0165-56 17 85

 

Mevr. Nel (N.) Mouwen-Adams

van Effenlaan 26, 4707JH Roosendaal

Tel. 0165-54 21 96

Coördinator Bezoekgroep

 

Mevr. Marianne (J.) v.d. Luijtgaarden-Machielse

Enargietdijk 7,  4707HX Roosendaal

Tel: 0165-54 20 44

Contact Bestuur Activiteitencommissie

 

Dhr. C. Covemaeker

de Wildenborch 130, 4707LT Roosendaal

Tel: 0165-55 31 73

Adv. Identiteit en zingeving (pastor)