Coördinatie:

 

Mw. Nel Mouwen-Adams

van Effenlaan 26, 4707JH Roosendaal

Tel.: 0165-54 21 96

E-mail [klik op E-mail]

Leden:

Mw. Wil Aanraad-van Dorst

Mw. Ans de Backer-Broos

Mw. Jeanne  Broeren-Rommers

Mw. Gerda Brouwers-Gozems

Mw. Ellen Buurmans-Mol

Mw. Lianne van Eekelen-Bartels

Mw. Jeanne Franken-Wirken

Mw. Ingrid Freijer-Witmer

Mw. Dymphy Janssen-Laanen

Mw. Tonny Vermunt – Deijkers

 

Wilt u een afspraak maken voor een bezoek, dan kunt u Nel bellen.

Leden van de bezoekgroep bezoeken leden van 80 jaar en ouder met hun verjaardag, en nemen een attentie mee namens onze afdeling.

Als bij de bezoekgroep bekend is dat een lid in het ziekenhuis ligt, ontvangt hij/zij bezoek van een van de leden van de bezoekgroep.