Beste Leden van KBO-Roosendaal, 

Als gevolg van de corona-voorschriften kunnen er dit jaar maar een beperkt aantal leden bij de jaarvergadering op donderdag 26 augustus aanwezig zijn. In de Antenne van augustus is daar nadere informatie over verstrekt. Daar is ook aangegeven hoe u zich voor de vergadering kunt aanmelden.

In de Antenne van augustus is ook vermeld dat het bestuur besloten heeft dat er voor de leden die niet bij de jaarvergadering aanwezig willen of kunnen zijn, ook dit jaar weer via email, website of via een ingevuld stemformulier gestemd kan worden.   

Bijgaand ontvangt u de agenda met aanvullende stukken zoals wij die op de jaarvergadering van 26 augustus zullen behandelen.

Diegenen die niet op de vergadering aanwezig zijn en via het stemformulier willen stemmen, vragen wij alle stukken door te nemen en dan via het bijgevoegde stembiljet uw stem uit te brengen. U kunt voorafgaand aan het uitbrengen van uw stem ook over de verschillende agendapunten vragen stellen. Dat kunt u via de mail doen aan de voorzitter.

Mocht u de stukken en het stembiljet liever op papier hebben, dan kunt u die telefonisch of via een mail opvragen bij het Secretariaat.

Het ingevulde stembiljet mag u in een gefrankeerde enveloppe opsturen naar:

Secretariaat KBO-Roosendaal  –  van Leeuwenhoeklaan 110  –  4708 BD Roosendaal

Maar u kunt ook uw stembiljet inleveren op onderstaande adressen:

  • Gerard Walschaplaan 11
  • Pootlaan 14a
  • van Leeuwenhoeklaan 110
  • Nieuwstraat 21

U kunt ook uw stem uitbrengen door onderstaand stembiljet in te vullen.                            Stemmen met een stemformulier kan tot en met  25 augustus 2021 

Een onafhankelijke commissie zal de stemmen tellen en tijdens de jaarvergadering aan het bestuur voorleggen. Ze zullen dan samengevoegd worden met de stemmen die op de vergadering worden uitgebracht.   

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking en hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer een algemene ledenvergadering houden zoals we die altijd gewend waren.

 

Namens het bestuur van KBO-Roosendaal,  Ada Oudhof, Voorzitter KBO-Roosendaal